Գրադարան

Հայաստանի բնության  պետական թանգարանի գրադարանում ներկայումս հաշվառվել է 1726 միավոր գրականություն, որից 647 միավորը կրկնօրինակներ են:
Գրականության 90% մասնագիտական գրքեր են:
Գրադարանում կան հին, եզակի հրատարակություններ կենսաբանության վերաբերյալ (1896-1899թթ., 1900-1902թթ., 1904թ., 1906թ., 1909թ., 1913թ.) և այլն:

Գրադարանում առկա գրքերի ցանկ