Ընդհանուր նկարագիրը

Ֆոնդերի հաշվառման և պահպանման բաժին

Ստեղծվել է 1952 թ., թանգարանի հիմնադրման պահից:
Ընդգրկում է երկու ենթաբաժին՝ ֆոնդերի հաշվառման և պահպանության:
Հաշվառման ենթաբաժինը իրականացնում է ՀԲՊԹ-ում պահպանվող թանգարանային բոլոր արժեքների հաշվառման և համալրման աշխատանքները, հսկում է դրանց շարժը թանգարանի ներսում և նրա սահմաններից դուրս: Իրականացնում է ֆոնդերի գրանցումը և հաշվառումը:

Պահպանության ենթաբաժինը իրականացնում է ֆոնդապահոցում գտնվող թանգարանային ցուցանմուշների վավերագրումը, դասակարգումը, խնամքը (ախտահանում, վերանորոգում):

Ֆոնդերի հաշվառման և պահպանման բաժնում աշխատում է չորս աշխատակից։

Բաժնի պետ`  Լ. Ղազարյան

Ֆոնդապահոցը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից՝

 1. Կաթնասուններ
 2. Թռչուններ
 3. Օգտակար հանածոներ
 4. Բրածոներ
 5. Գեղարվեստ
 6. Բներ և ձվեր
 7. Միջատներ
 8. Մաշկեր
 9. Սողուններ և երկկենցաղներ
 10. Թաց պրեպարատներ
 11. Ձկներ
 12. Բուսաբանություն
 13. Փափկամարմիններ
 14. Հնագիտություն
 15. Ոսկորներ
 16. Աշխարհագրություն