Հավաքածուներն ըստ բաժինների

Աշխարհագրություն

Բրածոներ

 Ամմոնիտ    
Ամմոնիտ խոշորառէջ կաղնու տերևի դրոշմվածք Ծովոզնի
 Կրակալված ազնվացեղ եղջերույի եղջյուրներ  Մանուլի գանգատուփ  Տռոգոնթերյան փղի ատամի հատված

Բուսաբանություն

 
 
 
Ծառի կտրվածք կլոր հատում՝ խնձորենի սովորական Ծառի կտրվածք շեղ հատում՝ Ցաքի փշոտ Հերբարիում Բարդի սպիտակ
Հերբարիում Լավատերա թուրինգյան Հերբարիում Նշենի Ֆենցլի

Ձկներ

 
 Գայլաձուկ

Ձվեր-բներ

Բույն ձվերով՝ Կարմրակատար շանփրուկ Բույն ձվերով՝ Սև կեռնեխ Բույն՝ ժայռային փոքր սիտեղի
Բույն՝-Ռեմեզի Ձու՝ Աֆրիկյան ջայլամ Ձու՝ տափաստանային ծիծեռակտցար

Գեղարվեստ

   
 Արարատ Այղր-լիճ  Տափաստան

Հնագիտություն

   
 Քարե դարի գործիք՝ Լևալուազյան անմշակ ցլեփ  Քարե դարի գործիք՝ Մուստերյան  սրածայր
   
 Քարե դարի գործիք՝ Մուստերյան եռանկյունի սրածայր  Քարե դարի գործիք՝ Մուստերյան սրածայր կողային փոսիկով

Կաթնասուններ

     
 Բեզոարյան այծ Գորշ արջ Կովկասյան ընձառյուծ
   
Հայկական մուֆլոն  Մացառախոզ

Մաշկեր

 մաշկ՝ անտառակատու  մաշկ՝ լուսան

Միջատներ

 Արևադարձային թիթեռներ  Հայաստանի թիթեռներ

Օգտակար հանածոներ

   
 ՀՀ Կիսաթանկարժեք քարեր  ՀՀ օգտակար հանածոներ

Փափկամարմիններ

 Clanculus pharonius  Haliotis rufecens  Lambis scorpius
Nautilus pompilius  scaphella junonia

Սողուններ

 Անդրկովկասյան տակիրային կլորագլուխ  Կովկասյան ագամա  Միջերկրյածովային կրիա
   
 Ջարդվող իլիկամողես  Սովորական պղնձօձ

Թաց պրեպարատներ

   
 Երկարաոտ սցինկ  Կովկասյան ագամա

Թռչուններ

 
 Բվեճ  Խայտաբադ  Նետապոչ բադ  Սուլթանական հավ
     
 Սուլող մրտիմն ալբինոս  Տափաստանային հողմավար բազե  Տնային բվիկ

Ոսկորներ

 Ընտանի ոչխարի գանգ  Մարդու գանգ