Untitled-2 copy

23.12.2017թ. Ժամը՝ 14:00-ին տեղի կունենա «Գեղատեսիլ ծառուղի» խորագրով ցուցահանդես
Իգիթյանի անվան ԳԱԿ-ի ստուդիա-քոլեջի դեկորատիվ կիրառական արվեստի արվեստանոցի սաների աշխատանքներ

Ժամ Գործողություն Նշումներ
14:00-14:05   Ողջույնի խոսք  Գայանե Ղազարյան
14:05-14:10   Բացման խոսք  Գոհար Սամսոնյան
14:10-14:20 Ելույթ Միրզոյան Գոհար
Հարությունյան Մերի