On September 20th of this year in the Satate museum of nature of Armenia took place an event devoted to Independence Day of the Republic of Armenia. More »

On September 7th of this year in the State museum of nature of Armenia took place an exhibition by a headline "The Advocates of Nature". More »

Ս/թ հուլիսի 28-ին Հայաստանի բնության պետական թանգարանի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ ուսուցողական կինոդիտում, որի մասնակիցներն էին «Փոքրիկ գիտակներ» նախակրթարանի սաները: More »

The world environment protection day event was held at the State museum of nature of Armenia.This day was proclaimed by the UN General Assembly in 1972. More »

The program of Museum night pan –European cultural event, which has become the important part of Armenian cultural life for 13 years, launched More »

 

IMG_5274

On September 20th of this year in the Satate museum of nature of Armenia took place an event devoted to Independence Day of the Republic of Armenia.

IMG_5350

On September 7th of this year in the State museum of nature of Armenia took place an exhibition by a headline “The Advocates of Nature”.

IMG_5106

Ս/թ հուլիսի 28-ին Հայաստանի բնության պետական թանգարանի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ ուսուցողական կինոդիտում, որի մասնակիցներն էին «Փոքրիկ գիտակներ» նախակրթարանի սաները: